تجهیزات آلستون

حرفه ای برای آبجو و شراب و نوشیدنی
گواهی تجهیزات

گواهی تجهیزات

گواهینامه تولید و صادرات آبجوسازی، شراب سازی، تجهیزات نوشیدنی

قسمت 1:
جواز کسب و کار: مجوز تجاری برای تجهیزات دم کردن شراب، تجهیزات دم کردن آبجو، خط پر کردن، و تأسیسات نسبی تولید و تجارت.این یک گواهی قانونی برای این تجارت است.

صدور گواهینامه

بخش 2: گواهی کیفیت

تجهیزات آلستون با مدیریت عالی تولید و کنترل کیفیت، گواهینامه ISO 9001 و اروپا CE را دریافت کرده است.در همین حال، ما همچنین می توانیم کنترل پنل را با استاندارد UL ایالات متحده آمریکا و CSA استاندارد کانادا طراحی کنیم.

این استانداردها راهنمایی و ابزارهایی را برای شرکت‌ها و سازمان‌هایی ارائه می‌کنند که می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که محصولات و خدمات آنها به طور مداوم نیازهای مشتری را برآورده می‌کند و کیفیت به طور مداوم بهبود می‌یابد.